Class InvoiceRecognitionSettings

InvoiceRecognitionSettings class

Inställningar för fakturaidentifieringen. Innehåller element som gör det möjligt att anpassa igenkänningsprocessen.

public class InvoiceRecognitionSettings : ReceiptRecognitionSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
InvoiceRecognitionSettings(Language)Initierar en ny instans avInvoiceRecognitionSettingsklass med fullständig uppsättning egenskaper.

Egenskaper

namnBeskrivning
AllowedCharacters { get; set; }Tillåtna teckenuppsättningar. Bestämmer vilken typ av tecken som tillåts för igenkänningsresultat.
AutoSkew { set; }Hämtar eller ställer in en flagga som indikerar om automatisk snedställningskorrigering ska vara aktiverad. Aktiverad (true) som standard.
IgnoredCharacters { get; set; }Ställer in svartlista för igenkänningssymboler.
Language { set; }Hämtar eller ställer in språket som används för OCR. Bestämmer alfabetet som används under igenkänning. Flerspråkigt som standard.
PreprocessingFilters { get; set; }Gör det möjligt att förbereda bilden för OCR genom att justera förbehandlingsmetoder.
ThreadsCount { set; }Hämtar eller ställer in antalet trådar för bearbetning. Som standard betyder 0 att bilden kommer att bearbetas med antalet trådar lika med ditt antal processorer. ThreadsCount = 1 betyder att bilden kommer att bearbetas i huvudtråden.

Se även