Class License

License class

Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.

public class License

Konstruktörer

namnBeskrivning
License()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
IsLicensed { get; }Får ett värde som anger om produkten är licensierad.

Metoder

namnBeskrivning
SetLicense(Stream)Licensierar komponenten.
SetLicense(string)Licensierar komponenten.

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att hitta en licensfil med namnet MyLicense.lic i mappen som innehåller komponenten, i mappen som innehåller den anropande assembly, i mappen och sedan entry i mappen de inbäddade resurserna för den anropande församlingen.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");

Se även