License.SetLicense

SetLicense(string)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(string licenseName)

Anmärkningar

Försöker hitta licensen på följande platser:

  1. Explicit väg.

  2. Mappen som innehåller Aspose-komponentsammansättningen.

  3. Mappen som innehåller klientens anropssammansättning.

  4. Mappen som innehåller posten (start) assembly.

  5. En inbäddad resurs i klientens anropssammansättning.

**Notera:**På .NET Compact Framework försöker du hitta licensen endast på dessa platser:

  1. Explicit väg.

  2. En inbäddad resurs i klientens anropssammansättning.

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att hitta en licensfil med namnet MyLicense.lic i mappen som innehåller komponenten, i mappen som innehåller den anropande assembly, i mappen och sedan entry i mappen de inbäddade resurserna för den anropande församlingen. Kan vara ett fullständigt eller kort filnamn eller namn på en inbäddad resurs. Använd en tom sträng för att växla till utvärderingsläge.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");

Se även


SetLicense(Stream)

Licensierar komponenten.

public void SetLicense(Stream stream)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamEn stream som innehåller licensen.

Anmärkningar

Använd den här metoden för att ladda en licens från en stream.

Exempel

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense(myStream);

Se även