Class Logging

Logging class

Klass för att skapa loggkonfigurationer.

public static class Logging

Egenskaper

namnBeskrivning
static Console { get; set; }Ställ in eller hämta - loggarna visas på konsolen.
static FileSystem { get; set; }Set or get - loggarna sparas i filen (standardsökväg “Aspose.OCR.log.txt”).
static LogFilePath { get; set; }Ställ in eller hämta sökvägen och namnet på loggfilen.
static LoggingLevel { get; set; }Ställ in eller hämta loggnivå

Se även