Enum LoggingLevel

LoggingLevel enumeration

Definierar typen av loggar som ska visas.

public enum LoggingLevel

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Debug0Alla loggar kommer att visas.
Warning1Vissa inte kritiska punkter och alla fel kommer att visas.
Error2Endast fel kommer att visas.
None3Inaktivera loggning (standard).

Se även