Delegate OcrRecognizeEventHandler

OcrRecognizeEventHandler delegate

En delegat för att spåra framstegen för flersidig bildigenkänning.

public delegate void OcrRecognizeEventHandler(OcrPageRecognizeEventsArgs e);
ParameterTypBeskrivning
eOcrPageRecognizeEventsArgsExempel påOcrPageRecognizeEventsArgs

Se även