Enum PixelType

PixelType enumeration

Bestämmer typen av pixeldata för bildigenkänning.

public enum PixelType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
BYTE1Anger typ som 1 bit per pixel.
RGB2Anger typ som rgb.
RGBA3Anger typ som argb.
BGR4Anger typ som bgr.

Anmärkningar

Används iRecognizeImage för att ställa in bytesekvenserna i datamatrisen.

Se även