Class ReceiptRecognitionSettings

ReceiptRecognitionSettings class

Inställningar för kvittotigenkänningen. Innehåller element som gör det möjligt att anpassa igenkänningsprocessen.

public class ReceiptRecognitionSettings

Konstruktörer

namnBeskrivning
ReceiptRecognitionSettings(Language)Initierar en ny instans avReceiptRecognitionSettingsklass med fullständig uppsättning egenskaper.

Egenskaper

namnBeskrivning
AllowedCharacters { get; set; }Tillåtna teckenuppsättningar. Bestämmer vilken typ av tecken som tillåts för igenkänningsresultat.
AutoSkew { set; }Hämtar eller ställer in en flagga som indikerar om automatisk snedställningskorrigering ska vara aktiverad. Aktiverad (true) som standard.
IgnoredCharacters { get; set; }Ställer in svartlista för igenkänningssymboler.
Language { set; }Hämtar eller ställer in språket som används för OCR. Bestämmer alfabetet som används under igenkänning. Flerspråkigt som standard.
PreprocessingFilters { get; set; }Gör det möjligt att förbereda bilden för OCR genom att justera förbehandlingsmetoder.
ThreadsCount { set; }Hämtar eller ställer in antalet trådar för bearbetning. Som standard betyder 0 att bilden kommer att bearbetas med antalet trådar lika med ditt antal processorer. ThreadsCount = 1 betyder att bilden kommer att bearbetas i huvudtråden.

Se även