ReceiptRecognitionSettings.AutoSkew

ReceiptRecognitionSettings.AutoSkew property

Hämtar eller ställer in en flagga som indikerar om automatisk snedställningskorrigering ska vara aktiverad. Aktiverad (true) som standard.

public bool AutoSkew { set; }

Se även