ReceiptRecognitionSettings.PreprocessingFilters

ReceiptRecognitionSettings.PreprocessingFilters property

Gör det möjligt att förbereda bilden för OCR genom att justera förbehandlingsmetoder.

public PreprocessingFilter PreprocessingFilters { get; set; }

Se även