ReceiptRecognitionSettings.ThreadsCount

ReceiptRecognitionSettings.ThreadsCount property

Hämtar eller ställer in antalet trådar för bearbetning. Som standard betyder 0 att bilden kommer att bearbetas med antalet trådar lika med ditt antal processorer. ThreadsCount = 1 betyder att bilden kommer att bearbetas i huvudtråden.

public int ThreadsCount { set; }

Se även