Class RecognitionResult.LinesResult

RecognitionResult.LinesResult class

Kändes igen text från rad med radkoordinater.

public class LinesResult

Konstruktörer

namnBeskrivning
LinesResult()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Line { get; set; }Radkoordinater.
TextInLine { get; set; }Kändes igen text från rad.

Se även