RecognitionResult.Warnings

RecognitionResult.Warnings property

Hämtar lista över varningsmeddelanden som beskriver icke-kritiska fel som dök upp under genereringen.

public List<string> Warnings { get; }

Se även