SaveFormat

SaveFormat enumeration

För igenkänningsresultat spara

public enum SaveFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Text 0 Sparar dokumentet i vanlig textformat.
Docx 1 Sparar dokumentet som ett Office Open XML WordprocessingML-dokument (makrofritt).
Pdf 2 Sparar dokumentet som ett PDF-dokument (Adobe Portable Document).
Xlsx 3 Sparar dokumentet som ett Excel-arbetsbok (2007 och senare) Dokument.
Xml 4 Sparar dokumentet som en XML-fil.
Json 5 Sparar dokumentet som en JSON-fil.

Se även