Aspose.OCR.Filters

numaralandırma

numaralandırma Tanım
InterpolationFilterType Ölçekli görüntüler için kullanılan enterpolasyonlar.