Aspose.OCR.Models.Events

sınıflar

SınıfTanım
OcrPageRecognizeEventsArgsOcrProgress olayı tanıma argümanları için sınıf.