Class OcrPageRecognizeEventsArgs

OcrPageRecognizeEventsArgs class

OcrProgress olayı tanıma argümanları için sınıf.

public class OcrPageRecognizeEventsArgs : EventArgs

Özellikleri

İsimTanım
CurrentImage { get; set; }Sayfadaki resim.
CurrentPage { get; set; }Tanınmaya başlayan sayfa.
Duration { get; set; }Tanıma işleminin başlangıcından geçerli görüntünün tanındığı ana kadar geçen süre.

Ayrıca bakınız