Aspose.OCR.Models.PreprocessingFilters

sınıflar

SınıfTanım
PreprocessingFilterGörüntü işleme komutları için temel sınıf.