PreprocessingFilter.Median

Median()

Medyan filtresi görüntünün her öğesinden geçer ve her pikseli komşu piksellerin medyanı ile değiştirir.

public static PreprocessingFilter Median()

Geri dönüş değeri

MedianFilter nesnesi.

Ayrıca bakınız


Median(Rectangle)

Medyan filtresi, görüntü parçasının her öğesinden geçer ve her pikseli komşu piksellerin medyanı ile değiştirir.

public static PreprocessingFilter Median(Rectangle area)
ParametreTipTanım
areaRectangleResmin düzeltilecek kısmının koordinatları.

Geri dönüş değeri

MedianFilter nesnesi.

Ayrıca bakınız