PreprocessingFilter.PreprocessingFilter

PreprocessingFilter constructor

Default_Constructor

public PreprocessingFilter()

Ayrıca bakınız