PreprocessingFilter.Resize

Resize(int, int, InterpolationFilterType)

Görüntüyü yeniden ölçeklendir - Görüntü çözünürlüğünü yukarı veya aşağı ölçeklendir.

public static PreprocessingFilter Resize(int width, int height, InterpolationFilterType type)
ParametreTipTanım
widthInt32Resmin yeni genişliği.
heightInt32Resmin yeni yüksekliği.
typeInterpolationFilterTypeInterpolationFilterType

Geri dönüş değeri

ResizeFilter nesnesi.

Ayrıca bakınız


Resize(int, int)

Görüntüyü yeniden ölçeklendir - Görüntü çözünürlüğünü yukarı veya aşağı ölçeklendir. InterpolationFilterType = Lanczos8

public static PreprocessingFilter Resize(int width, int height)
ParametreTipTanım
widthInt32Resmin yeni genişliği.
heightInt32Resmin yeni yüksekliği.

Geri dönüş değeri

ResizeFilter nesnesi.

Ayrıca bakınız