Aspose.OCR.SpellChecker

numaralandırma

numaralandırma Tanım
SpellCheckLanguage Yazım Denetimi için kullanılan diller (mevcut sözlükler).