Struct SpellCheckError

SpellCheckError structure

Yanlış yazılmış kelimeyi ek verilerle temsil ediyor.

public struct SpellCheckError

Özellikleri

İsimTanım
Length { get; set; }Giriş metninde yanlış yazılan kelimenin uzunluğu.
StartPosition { get; set; }Word’ün giriş metnindeki konumu.
SuggestedWords { get; set; }önerilen doğru yazımlara sahip nesnelerin listesi
Word { get; set; }Sözcük yanlış yazılmış.

Ayrıca bakınız