SpellCheckError.Length

SpellCheckError.Length property

Giriş metninde yanlış yazılan kelimenin uzunluğu.

public int Length { get; set; }

Ayrıca bakınız