SpellCheckError.SuggestedWords

SpellCheckError.SuggestedWords property

önerilen doğru yazımlara sahip nesnelerin listesi

public List<SuggestedWord> SuggestedWords { get; set; }

Ayrıca bakınız