SpellCheckError.Word

SpellCheckError.Word property

Sözcük yanlış yazılmış.

public string Word { get; set; }

Ayrıca bakınız