SuggestedWord.Word

SuggestedWord.Word property

Önerilen doğru yazılmış kelime.

public string Word { get; set; }

Ayrıca bakınız