AsposeOcr.CalculateSkew

CalculateSkew(MemoryStream)

Bir görüntünün eğim açısını hesaplar.

public float CalculateSkew(MemoryStream stream)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamGörüntüyü içeren bellek akışı.

Geri dönüş değeri

Derece cinsinden eğim açısı.

Ayrıca bakınız


CalculateSkew(string)

Bir görüntünün eğim açısını hesaplar.

public float CalculateSkew(string fullPath)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin tam yolu.

Geri dönüş değeri

Derece cinsinden eğim açısı.

Ayrıca bakınız