AsposeOcr.CalculateSkewFromUri

AsposeOcr.CalculateSkewFromUri method

Bir görüntünün eğrilik açısını URI’den hesaplar.

public float CalculateSkewFromUri(string uri)
ParametreTipTanım
uriStringGörüntünün URI bağlantısı.

Geri dönüş değeri

Derece cinsinden eğim açısı.

Ayrıca bakınız