AsposeOcr.CompareImageTexts

AsposeOcr.CompareImageTexts method

İki görüntünün aynı metni içerip içermediğini kontrol edin.

public bool CompareImageTexts(string fullPath1, string fullPath2, 
    RecognitionSettings settings = null, bool ignoreCase = true)
ParametreTipTanım
fullPath1Stringİlk görüntünün yolu.
fullPath2Stringİkinci görüntünün yolu.
settingsRecognitionSettingsTanıma ayarları.
ignoreCaseBooleanTrue - büyük/küçük harfe duyarsız arama anlamına gelir.

Geri dönüş değeri

Resimler aynı metne sahipse doğrudur (%90 benzerlik).

Ayrıca bakınız