CorrectSpelling

AsposeOcr.CorrectSpelling method

Metni düzeltir (yanlış yazılmış sözcüklerin yerini alır).

public string CorrectSpelling(string text, SpellCheckLanguage language = SpellCheckLanguage.Eng, 
    string dictionaryPath = null)
Parametre Tip Tanım
text String Düzeltme için metin.
language SpellCheckLanguage Kullanılacak sözlük.
dictionaryPath String İsteğe bağlı olarak. Kullanıcı sözlüğünün tam yolu (frekans sözlüğü). Sözlük dosya formatı: UTF-8 kodlamasında düz metin dosyası. Kelime ve Kelime Frekansı boşluk veya sekme ile ayrılır.Varsayılan olarak, kelime ilk sütunda ve frekans ikinci sütunda beklenir. Her kelime- ayrı bir satırda frekans çifti. Satır, bir satır besleme ("\n"), bir satır başı ("\r"), veya bir satır başı ve hemen ardından bir satır besleme tarafından takip edilen bir karakter dizisi olarak tanımlanır ("\r\n"). Her kelimenin küçük harf olması beklenir.

Geri dönüş değeri

Değiştirilen kelimelerle metin.

Ayrıca bakınız