AsposeOcr.CorrectSpelling

AsposeOcr.CorrectSpelling method

Metni düzeltir (yanlış yazılmış sözcükleri değiştirir).

public string CorrectSpelling(string text, SpellCheckLanguage language = SpellCheckLanguage.Eng, 
    string dictionaryPath = null)
ParametreTipTanım
textStringDüzeltme için metin.
languageSpellCheckLanguageKullanılacak sözlük.
dictionaryPathStringİsteğe bağlı olarak. Kullanıcı sözlüğüne (sıklık sözlüğü) giden tam yol. Sözlük dosyası formatı: UTF-8 kodlamasında düz metin dosyası. Sözcük ve Sözcük Sıklığı boşluk veya sekmeyle ayrılır. Varsayılan olarak, sözcük ilk sütunda ve sıklık ikinci sütunda beklenir. Her sözcük- frekans çifti ayrı bir satırda.Bir satır, bir satır besleme ("\n"), bir satır başı ("\r"), veya bir satır başı ve hemen ardından bir satır başı tarafından takip edilen bir karakter dizisi olarak tanımlanır ("\r\n"). Her kelimenin küçük harf olması beklenir.

Geri dönüş değeri

Değiştirilen sözcüklerle metin.

Ayrıca bakınız