GetRectangles

GetRectangles(string, AreasType, bool)

Resimdeki metin alanlarını algılar. Otomatik görüntü eğriliği düzeltmesi uygulanmaz. GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF desteği.

public List<Rectangle> GetRectangles(string fullPath, AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, 
    bool detectAreas = true)
Parametre Tip Tanım
fullPath String Görüntüye giden yol.
areasType AreasType Hangi dikdörtgenlerin döndürüleceğini belirler - satır veya paragraf.
detectAreas Boolean Otomatik metin alanları algılamayı etkinleştirin.

Geri dönüş değeri

Algılanan metin alanlarının veya satırlarının listesi.

Ayrıca bakınız


GetRectangles(MemoryStream, AreasType, bool)

Resimdeki metin alanlarını algılar. Otomatik görüntü eğriliği düzeltmesi uygulanmaz. GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF desteği.

public List<Rectangle> GetRectangles(MemoryStream image, 
    AreasType areasType = AreasType.PARAGRAPHS, bool detectAreas = true)
Parametre Tip Tanım
image MemoryStream Görüntüyü içeren bellek akışı.
areasType AreasType Hangi dikdörtgenlerin döndürüleceğini belirler - satır veya paragraf.
detectAreas Boolean Otomatik metin alanları algılamayı etkinleştirin.

Geri dönüş değeri

Algılanan metin alanlarının veya satırlarının listesi.

Ayrıca bakınız