AsposeOcr.ImageTextDiff

AsposeOcr.ImageTextDiff method

İki resimdeki metinleri karşılaştırın ve ne kadar benzer olduklarını gösteren bir sayı döndürün (0’dan 1’e).

public float ImageTextDiff(string fullPath1, string fullPath2, RecognitionSettings settings = null, 
    bool ignoreCase = true)
ParametreTipTanım
fullPath1Stringİlk görüntünün yolu.
fullPath2Stringİkinci görüntünün yolu.
settingsRecognitionSettingsTanıma ayarları.
ignoreCaseBooleanTrue - büyük/küçük harfe duyarsız arama anlamına gelir.

Geri dönüş değeri

0, metinlerin tamamen farklı olduğu anlamına gelir; 1, metinlerin aynı olduğu anlamına gelir.

Ayrıca bakınız