AsposeOcr.OcrProgress

AsposeOcr.OcrProgress event

Çok sayfalı görüntü tanımanın ilerlemesini izlemek için bir olay.

public event OcrRecognizeEventHandler OcrProgress;

Ayrıca bakınız