AsposeOcr.RecognizeCarPlate

RecognizeCarPlate(string, CarPlateRecognitionSettings)

Araba plakasını tanır.

public RecognitionResult RecognizeCarPlate(string fullPath, 
    CarPlateRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
fullPathStringAraba plakası görüntüsüne giden yol.
settingsCarPlateRecognitionSettingstanıma ayarlarıCarPlateRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Araba plakasını belirleme yeteneği ile tanırCarPlateRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız


RecognizeCarPlate(MemoryStream, CarPlateRecognitionSettings)

Araba plakasını tanır.

public RecognitionResult RecognizeCarPlate(MemoryStream stream, 
    CarPlateRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamMakbuz görüntüsünü içeren bellek akışı.
settingsCarPlateRecognitionSettingstanıma ayarlarıCarPlateRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Araba plakasını belirleme yeteneği ile tanırCarPlateRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız