RecognizeDjvu

AsposeOcr.RecognizeDjvu method

Çok sayfalı DJVU görüntüsündeki metni tanıyın. Belirtme yeteneği ile DJVU dosyasını tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca DJVU’yu destekler. Diğer resim türlerini desteklemez.

public List<RecognitionResult> RecognizeDjvu(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
Parametre Tip Tanım
fullPath String Resmin tam yolu.
settings DocumentRecognitionSettings Tanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesnelerin listesi.

Ayrıca bakınız