AsposeOcr.RecognizeDjvu

RecognizeDjvu(string, DocumentRecognitionSettings)

Çok sayfalı DJVU görüntüsündeki metni tanıyın. Belirtme yeteneği ile DJVU dosyasını tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca DJVU’yu destekler. Diğer resim türlerini desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizeDjvu(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin tam yolu.
settingsDocumentRecognitionSettingsTanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesnelerin listesi.

Ayrıca bakınız


RecognizeDjvu(MemoryStream, DocumentRecognitionSettings)

Çok sayfalı DJVU görüntüsündeki metni tanıyın. Belirtme yeteneği ile DJVU dosyasını tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca DJVU’yu destekler. Diğer resim türlerini desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizeDjvu(MemoryStream stream, 
    DocumentRecognitionSettings settings)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamDJVU dosyası ile bellek akışı.
settingsDocumentRecognitionSettingsTanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesnelerin listesi.

Ayrıca bakınız