AsposeOcr.RecognizeIDCard

RecognizeIDCard(string, IDCardRecognitionSettings)

Kimlik Kartındaki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeIDCard(string fullPath, IDCardRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin yolu.
settingsIDCardRecognitionSettingstanıma ayarlarıIDCardRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırIDCardRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız


RecognizeIDCard(MemoryStream, IDCardRecognitionSettings)

Kimlik Kartındaki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeIDCard(MemoryStream stream, 
    IDCardRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamMakbuz görüntüsünü içeren bellek akışı.
settingsIDCardRecognitionSettingstanıma ayarlarıIDCardRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırIDCardRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız