AsposeOcr.RecognizeImageFast

RecognizeImageFast(string)

Görüntüdeki metni iyi kalitede tanır. Eğim düzeltme ve alan algılama kullanmaz. Hızlı modda çalışır.

public string RecognizeImageFast(string fullPath)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin tam yolu.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin.

Ayrıca bakınız


RecognizeImageFast(MemoryStream)

Görüntüdeki metni iyi kalitede tanır. Eğim düzeltme ve alan algılama kullanmaz. Hızlı modda çalışır.

public string RecognizeImageFast(MemoryStream stream)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamGörüntüyü içeren bellek akışı.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin.

Ayrıca bakınız