AsposeOcr.RecognizeImageFast

RecognizeImageFast(string)

Görüntüdeki metni iyi kalitede tanır. Eğim düzeltme ve alan algılama kullanmaz. Hızlı modda çalışır.

public string RecognizeImageFast(string fullPath)
Parametre Tip Tanım
fullPath String Resmin tam yolu.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin.

Ayrıca bakınız


RecognizeImageFast(MemoryStream)

Görüntüdeki metni iyi kalitede tanır. Eğim düzeltme ve alan algılama kullanmaz. Hızlı modda çalışır.

public string RecognizeImageFast(MemoryStream stream)
Parametre Tip Tanım
stream MemoryStream Görüntüyü içeren bellek akışı.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin.

Ayrıca bakınız