AsposeOcr.RecognizeImageFromBase64

AsposeOcr.RecognizeImageFromBase64 method

Base64 type. ‘de sağlanan resimdeki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeImageFromBase64(string base64, 
    RecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
base64Stringgörüntü ile base64 dizesi.
settingsRecognitionSettingstanıma ayarlarıRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin

Notlar

Otomatik görüntü eğim düzeltmesi ve metin alanları algılama kullanır. GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız