RecognizeImageFromUri

RecognizeImageFromUri(string)

URI bağlantısı tarafından sağlanan resimdeki metni tanır.

public string RecognizeImageFromUri(string uri)
Parametre Tip Tanım
uri String Resmin URI bağlantısı.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin.

Notlar

Otomatik görüntü eğriliği düzeltme ve metin alanları algılama kullanır. GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF’yi destekler.

Ayrıca bakınız


RecognizeImageFromUri(string, RecognitionSettings)

URI bağlantısı tarafından sağlanan resimdeki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeImageFromUri(string uri, RecognitionSettings settings)
Parametre Tip Tanım
uri String Resmin URI bağlantısı.
settings RecognitionSettings Tanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları ile nesne.

Notlar

Resmi, belirtme yeteneğiyle tanırRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF’yi destekler.

Ayrıca bakınız