AsposeOcr.RecognizeImageFromUri

AsposeOcr.RecognizeImageFromUri method

URI bağlantısı tarafından sağlanan resimdeki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeImageFromUri(string uri, RecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
uriStringGörüntünün URI bağlantısı.
settingsRecognitionSettingsTanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız