AsposeOcr.RecognizeInvoice

RecognizeInvoice(string, InvoiceRecognitionSettings)

Fatura resmindeki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeInvoice(string fullPath, 
    InvoiceRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin yolu.
settingsInvoiceRecognitionSettingstanıma ayarlarıInvoiceRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırInvoiceRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız


RecognizeInvoice(MemoryStream, InvoiceRecognitionSettings)

Fatura resmindeki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeInvoice(MemoryStream stream, 
    InvoiceRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamMakbuz görüntüsünü içeren bellek akışı.
settingsInvoiceRecognitionSettingstanıma ayarlarıInvoiceRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırInvoiceRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız