AsposeOcr.RecognizeLine

RecognizeLine(string)

Tek satırlık metin içeren görüntüyü tanır. Otomatik görüntü eğriliği düzeltmesi uygulanmaz. GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

public string RecognizeLine(string fullPath)
Parametre Tip Tanım
fullPath String Resmin yolu.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin.

Ayrıca bakınız


RecognizeLine(MemoryStream)

Tek satırlık metin içeren görüntüyü tanır. Otomatik görüntü eğriliği düzeltmesi uygulanmaz. GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

public string RecognizeLine(MemoryStream image)
Parametre Tip Tanım
image MemoryStream Görüntüyü içeren bellek akışı.

Geri dönüş değeri

Tanınan metin.

Ayrıca bakınız