AsposeOcr.RecognizePassport

RecognizePassport(string, PassportRecognitionSettings)

Pasaportlardaki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizePassport(string fullPath, 
    PassportRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin yolu.
settingsPassportRecognitionSettingstanıma ayarlarıPassportRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırPassportRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız


RecognizePassport(MemoryStream, PassportRecognitionSettings)

Pasaportlardaki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizePassport(MemoryStream stream, 
    PassportRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamMakbuz görüntüsünü içeren bellek akışı.
settingsPassportRecognitionSettingstanıma ayarlarıPassportRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırPassportRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız