AsposeOcr.RecognizePdf

RecognizePdf(string, DocumentRecognitionSettings)

Taranan pdf’den metni tanıyın (resimleri çıkarın). Belirtme yeteneği ile pdf dosyasını tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca Taranan PDF’yi destekler. Aranabilir PDF’yi desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizePdf(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin tam yolu.
settingsDocumentRecognitionSettingsTanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Ayrıca bakınız


RecognizePdf(MemoryStream, DocumentRecognitionSettings)

Taranan pdf’den metni tanıyın (resimleri çıkarın). Belirtme yeteneği ile pdf dosyasını tanırRecognitionSettings . Yalnızca Taranan PDF’yi destekler. Aranabilir PDF’yi desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizePdf(MemoryStream stream, 
    DocumentRecognitionSettings settings)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamPdf dosyası ile bellek akışı.
settingsDocumentRecognitionSettingsTanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Ayrıca bakınız