RecognizePdf

RecognizePdf(MemoryStream, DocumentRecognitionSettings)

Taranan pdf’deki metni tanıyın (görüntüleri ayıklayın). Belirtme yeteneği ile pdf dosyasını tanırRecognitionSettings . Yalnızca Taranan PDF’yi destekler. Aranabilir PDF’yi desteklemez.

public List<RecognitionResult> RecognizePdf(MemoryStream stream, 
    DocumentRecognitionSettings settings)
Parametre Tip Tanım
stream MemoryStream Pdf dosyası ile bellek akışı.
settings DocumentRecognitionSettings Tanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları ile nesne.

Ayrıca bakınız


RecognizePdf(string, DocumentRecognitionSettings)

Taranan pdf’deki metni tanıyın (görüntüleri ayıklayın). Belirtme yeteneği ile pdf dosyasını tanırRecognitionSettings . Yalnızca Taranan PDF’yi destekler. Aranabilir PDF’yi desteklemez.

public List<RecognitionResult> RecognizePdf(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
Parametre Tip Tanım
fullPath String Resmin tam yolu.
settings DocumentRecognitionSettings Tanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları ile nesne.

Ayrıca bakınız