AsposeOcr.RecognizeReceipt

RecognizeReceipt(string, ReceiptRecognitionSettings)

Resimdeki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeReceipt(string fullPath, 
    ReceiptRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin yolu.
settingsReceiptRecognitionSettingstanıma ayarlarıReceiptRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırReceiptRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız


RecognizeReceipt(MemoryStream, ReceiptRecognitionSettings)

Resimdeki metni tanır.

public RecognitionResult RecognizeReceipt(MemoryStream stream, 
    ReceiptRecognitionSettings settings = null)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamMakbuz görüntüsünü içeren bellek akışı.
settingsReceiptRecognitionSettingstanıma ayarlarıReceiptRecognitionSettings.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesne.

Notlar

Belirtme yeteneği ile görüntüyü tanırReceiptRecognitionSettings . GIF, PNG, JPEG, BMP, TIFF, JFIF’i destekler.

Ayrıca bakınız