AsposeOcr.RecognizeTiff

RecognizeTiff(string, DocumentRecognitionSettings)

Çok sayfalı TIFF görüntüsündeki metni tanıyın. TIFF dosyasını belirleme yeteneği ile tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca TIFF’i (TIF) destekler. Diğer resim türlerini desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizeTiff(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
ParametreTipTanım
fullPathStringResmin tam yolu.
settingsDocumentRecognitionSettingsTanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesnelerin listesi.

Ayrıca bakınız


RecognizeTiff(MemoryStream, DocumentRecognitionSettings)

Çok sayfalı TIFF görüntüsündeki metni tanıyın. TIFF dosyasını belirleme yeteneği ile tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca TIFF’i (TIF) destekler. Diğer resim türlerini desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizeTiff(MemoryStream stream, 
    DocumentRecognitionSettings settings)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamTIFF dosyası ile bellek akışı.
settingsDocumentRecognitionSettingsTanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesnelerin listesi.

Ayrıca bakınız