AsposeOcr.RecognizeTiff

RecognizeTiff(string, DocumentRecognitionSettings)

Çok sayfalı TIFF görüntüsündeki metni tanıyın. TIFF dosyasını belirleme yeteneği ile tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca TIFF’i (TIF) destekler. Diğer resim türlerini desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizeTiff(string fullPath, DocumentRecognitionSettings settings)
Parametre Tip Tanım
fullPath String Resmin tam yolu.
settings DocumentRecognitionSettings Tanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesnelerin listesi.

Ayrıca bakınız


RecognizeTiff(MemoryStream, DocumentRecognitionSettings)

Çok sayfalı TIFF görüntüsündeki metni tanıyın. TIFF dosyasını belirleme yeteneği ile tanırDocumentRecognitionSettings . Yalnızca TIFF’i (TIF) destekler. Diğer resim türlerini desteklemiyor.

public List<RecognitionResult> RecognizeTiff(MemoryStream stream, 
    DocumentRecognitionSettings settings)
Parametre Tip Tanım
stream MemoryStream TIFF dosyası ile bellek akışı.
settings DocumentRecognitionSettings Tanıma ayarları.

Geri dönüş değeri

buRecognitionResult görüntü tanıma sonuçları olan nesnelerin listesi.

Ayrıca bakınız