AsposeOcr.SaveMultipageDocument

SaveMultipageDocument(string, SaveFormat, List<RecognitionResult>)

RecognitionResult nesneleri listesinden çok sayfalı belge almayı sağlar

public static void SaveMultipageDocument(string fullFileName, SaveFormat saveFormat, 
    List<RecognitionResult> results)
ParametreTipTanım
fullFileNameStringTanıma sonucunu seçilen formatta kaydetmek için yolu olan dosya adı.
saveFormatSaveFormatBelge formatı (Docx, Txt, Pdf).
resultsList`1ListesiRecognitionResult nesneler.

Ayrıca bakınız


SaveMultipageDocument(MemoryStream, SaveFormat, List<RecognitionResult>)

RecognitionResult nesneleri listesinden çok sayfalı belge almayı sağlar

public static void SaveMultipageDocument(MemoryStream stream, SaveFormat saveFormat, 
    List<RecognitionResult> results)
ParametreTipTanım
streamMemoryStreamTanıma sonucunu seçilen biçimde kaydetmek için MemoryStream.
saveFormatSaveFormatBelge formatı (Docx, Txt, Pdf).
resultsList`1ListesiRecognitionResult nesneler.

Ayrıca bakınız