Class CarPlateRecognitionSettings

CarPlateRecognitionSettings class

Araç numarası tanıma ayarları. Tanıma işleminin özelleştirilmesine izin veren öğeler içerir.

public class CarPlateRecognitionSettings

yapıcılar

İsimTanım
CarPlateRecognitionSettings(Language)Yeni bir örneğini başlatır.CarPlateRecognitionSettingstam özelliklere sahip sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
AllowedCharacters { get; set; }İzin verilen karakterler ayarlandı. Tanıma sonucu için izin verilen karakterlerin türünü belirler.
IgnoredCharacters { get; set; }Tanıma sembolleri için kara liste ayarlar.
Language { set; }OCR için kullanılan dili alır veya ayarlar. Tanıma sırasında kullanılan alfabeyi belirler. Varsayılan olarak çoklu dil.
PreprocessingFilters { get; set; }Ön işleme yöntemlerini ayarlayarak görüntüyü OCR için hazırlamayı sağlar.

Ayrıca bakınız