Enum CharactersAllowedType

CharactersAllowedType enumeration

Tanıma sonucu için izin verilen karakterlerin türünü belirler.

public enum CharactersAllowedType

değerler

İsimDeğerTanım
ALL0Tüm karakterleri tanır.
LATIN_ALPHABET1Yalnızca karakter latin alfabetik bir harf ise tanır.
DIGITS2Yalnızca karakter onaltılık basamak ise tanır.

Notlar

RecognitionSettings hangi karakterlerin tanınacağını belirtmek için.

Ayrıca bakınız