Class License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsimTanım
License()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
IsLicensed { get; }Ürünün lisanslı olup olmadığını gösteren bir değer alır.

yöntemler

İsimTanım
SetLicense(Stream)Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string)Bileşeni lisanslar.

Örnekler

Bu örnekte, bileşenini içeren klasörde, çağıran derlemeyi içeren klasörde, giriş derlemesinin klasöründe ve ardından çağıran derlemenin katıştırılmış kaynakları.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");

Ayrıca bakınız